Geschiedenis Jeruël


Wat betekent Jeruël?
Jeruël betekent 'Gebouw van God', 'Gesticht door God' of 'Gebouwd door God'. Zie 2 Kronieken 20:16.

Hoe is Jeruël ontstaan?
Niemand weet nauwkeurig wie de oprichters(s) van de Bijbelkring zijn. Vermoedelijk is het begonnen met een gebedskring van enkele mensen uit Rijssen. Niemand weet precies wie dat waren. De Rijssense huisarts De Mol van Otterloo en zijn vrouw (ook arts) waren vermoedelijk de oprichters van de groep. In elk geval waren zij bij de eerstelingen. Om nog enkele andere namen te noemen vermeld ik hier de dames Achteresch, Renger, Wolters en Vogelvang. Naast gebed ging men ook stukjes uit de Bijbel lezen en bespreken. Enkele anderen voegden zich bij het groepje. De Bijbelkring was ontstaan. Een naam had de kring (nog) niet. Het moet omstreeks 1953 zijn geweest toen deze mensen uit Rijssen bij elkaar gingen komen om samen te bidden en de Bijbel te onderzoeken.

Van wie is het gebouw?
Van de stichting Bijbelkring “Jeruël” Rijssen, die het gebouw in 1982 met behulp van giften heeft gekocht. Zie ook Reliwiki.

Wie komen er in Jeruël?
Er komen en spreken "vogels van allerlei pluimage". Zowel van Reformatorische als van Evangelische aard. Van Pinkstergroep tot en met Gereformeerde Gemeente. Zowel mannen als vrouwen. Wat hen samenbrengt is de liefde voor het Woord, dat is de Heere Jezus Christus. Allen beschouwen de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Allen erkennen, belijden wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3:16 "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;" 

Wilt u meer lezen over het ontstaan en de geschiedenis van Jeruël? Leest u dan onderstaand artikel geschreven door de oud voorzitter van Jeruël, Paul Smeijers.