Sprekerslijst Bijbelkring

Eén keer per veertien dagen is er op vrijdagavond een bijbelkringavond. Er komen sprekers uit verschillende kerkelijke richtingen om het Woord van God te delen. Een overzicht van de sprekers en de data van deze bijeenkomsten staat vermeld in de ”Agenda”. De avonden beginnen om 20:00 uur (de zaal is vanaf 19:30 uur open). Aan het begin en aan het eind van de avond is er koffie of thee. Er is ook gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Van deze bijeenkomsten worden geluidsopnames gemaakt, die via "MP3” te beluisteren zijn.
De sprekerslijst voor de bijbelkring op vrijdagavond kunt u hier downloaden.