Welkom op de website van Jeruël!


Vind jij het fijn om medechristenen te ontmoeten?
Ook op zondagmiddag 1 september om 13:30 uur is er de mogelijkheid in gebouw Jeruël.
Doel: ontmoeting rond het Woord en rond de tafel naar het voorbeeld van Handelingen 2.
 
Planning:
13:30 uur: samen eten. Iedereen neemt iets mee (drinken en salade, soep, broodjes, rijst of toetje...) voor het aantal personen waar je mee komt. Er is dan altijd genoeg…
14:30 uur: samen zingen
15:00 uur: een stukje uit de Bijbel lezen en gesprek hierover. Er is ruimte voor het stellen van vragen en delen van gedachten.
 
Deel je dit verlangen tot ontmoeting (horizontaal en verticaal): Hartelijk welkom!  Nodig gerust andere mensen uit!
Vanaf september iedere eerste zondagmiddag van de maand.

De Stichting
Jeruël Rijssen heet officieel de Stichting tot het dienstbaar zijn aan de Evangelieverkondiging te Rijssen. Het bestuur van de stichting wil graag het Evangelie doorgeven en (onderbelichte) Bijbelse onderwerpen voor het voetlicht brengen!

Doelstelling
De stichting is niet gebonden aan een bepaalde kerk of groepering. Gelovigen met verschillende (kerkelijke) achtergronden ontmoeten elkaar tijdens de bijeenkomsten met als doel: de eenheid, die in Jezus Christus is, zoeken en bevorderen. Iedereen die gelooft, dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, is welkom!

Activiteiten
Jeruël kent een aantal (vaste) activiteiten:
1. Elke maandagavond is er vanaf 19:00 uur tot ongeveer 20:00 uur een gebedskring. Naast persoonlijke gebedspunten doen we voorbede voor ons land, onze woonplaats(en) en de kerken en gemeenten waartoe we behoren.
2. Eén keer per veertien dagen is er op vrijdagavond een bijbelkringavond. Er komen sprekers uit verschillende kerkelijke richtingen om het Woord van God te delen. Er is ook gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek.
3. Het verkooppunt van Israëlproducten is elke laatste donderdagmiddag van de maand geopend van 14.00 – 15.00 uur.
Naast deze ”vaste” activiteiten worden er regelmatig (soms in samenwerking met anderen) extra bijeenkomsten op het gebied van evangelisatie en bijbelstudie georganiseerd. Voor actuele informatie kunt u de Agenda raadplegen.

De zaal
De zaal Jeruël bevindt zich op het adres Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen en is gelegen achter de woning aan de Holterstraatweg 125. Op verzoek is de zaal beschikbaar voor bijeenkomsten die passen binnen de doelstelling van de stichting: evangelieverkondiging en toerusting. Wilt u de zaal huren, dan kunt u gebruik maken van de link “Contact”.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van uw eigendommen tijdens gebruik van de zaal of verblijf op het terrein.
  
Giften
Omdat de Stichting geen eigen inkomsten heeft, zijn collecten en giften heel belangrijk. Wanneer u met een financiële bijdrage ons werk wilt steunen, dan is uw gift welkom op bankrekeningnummer: NL69 RABO 0347381227 (geen ANBI-status)

Geschiedenis
Voor wie meer wil weten over het ontstaan en de geschiedenis van Jeruël: zie de link “Over Jeruël” op deze website.

Tenslotte
Bedankt voor uw belangstelling. Hopelijk mogen wij u een keer in één van onze bijeenkomsten ontmoeten.  
De Heere zegene u vanuit Sion.

Het Bestuur

Henk
den Boef
(voorzitter)
Gert-Jan
Korpershoek (secretaris)
N.N.
(penningmeester)
Wilma
Mensink
(bestuurslid)
Wim
ten Hove
(bestuurslid)
Henk
Beverdam
(adviseur)